Mentálhigiénás tanácsadás

Cvičná psychoterapia

Som študentkou psychoterapie (absolventka skupinovej sebaskúsenosti 5 rokov, rôznych seminárov o postupoch v psychoterapii a snoch). Chodila som do zariadení, kde sa vykonávala psychoterapia pre potreby odbornej praxe. Mám skúsenosti s individuálnou psychoterapiou, sebaskúsenostne aj ako terapeut. Zároveň mám ukončené zdravotnícke vzdelanie. Zaujíma ma problematika psychosomatických ochorení.

Ponúkam Vám možnosť cvičnej psychoterapie individuálnou formou. Pokiaľ ste sa ocitli v náročnej životnej situácii, chceli by ste sa venovať sebarozvoju, zlepšovaniu vzťahov a celkovo zvyšovaniu kvality života, tak som Vám k dispozícii. Ako študentka psychoterapie pracujem pod supervíziou, tzn. anonymne konzultujem jednotlivé prípady so skúsenými odborníkmi alebo so skupinou psychoterapeutov. Obsah rozhovorov je dôverný. Psychoterapeutický rozhovor trvá obvykle 50 minút a klient sa stretáva raz za týždeň s terapeutom – frekvencia stretnutí závisí od individuálnych potrieb klienta a časových možností terapeuta. Som študentkou psychoterapeutického smeru, ktorý  nie je direktívny tzn. nebudem Vás direktívne viesť ani diagnostikovať a hodnotiť. Poskytnem vám bezpečné prostredie na sebapoznanie a sprievod po Vašej ceste, ktorá je unikátna. Môžem Vám dať spätnu väzbu na Vás a rôzne náhľady na situácie.

Ďaľšou možnosťou, ktoré ponúkam sú malé sebarozvojové skupiny. Vedúce skupiny dbajú na bezpečné fungovanie skupiny, ale nie sú prítomní ako odborníci. Je veľmi zaujímavé a obohacujúce, keď sa stretne viac ľudí s odlišnými životnými skúsenosťami alebo aj s podobnými názormi. Skupina poskytuje bezpečný priestor pre zdieľanie skúsenosti a budovanie vzťahov  medzi účastníkmi a zároveň v osobnom živote.

Je dôležité vedieť, že psychoterapia je beh na dlhšiu trať. Záleží na témach klienta, ale je potrebné počítať minimálne s niekoľkomesačnou prácou.

Za samotnú terapiu sa neplatí. Platí sa za prenájom priestorov a supervíziu.

  • Individuálna cvičná psychoterapia (50 min): 12,- €
  • Sebarozvojová skupina (90 min.): 10,- €