O mne


Volám sa Noémi Tóthová. Narodila som sa v Dunajskej Strede.
Od malička som túžila potom, aby som mohla pomáhať ľuďom, liečiť.
Vyštudovala som na Lekárskej fakulte MU v Brne, špecializáciu v zdravotníctve – fyzioterapiu.
Po práci v rôznych zdravotníckych zariadeniach som zistila, že mojou prioritou je poskytovať kvalitnú pomoc, službu pre klientov, čo ma viedlo aj k založeniu vlastného regeneračného centra.

Vzdelanie a kurzy:

  • bakalárske a magisterské vo fyzioterapii LF MU v Brne
  • kurz manuálnej lymfodrenáže
  • kineziotaping (základný kurz)
  • kurz dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie (DNS A a B)
  • kurz inštruktor jógy (akreditovaný)
  • psychoterapeutický výcvik v DA (sebaskúsenostná časť)