Menu Zavrieť

Čo znamená psychoterapeutické poradenstvo?

Je to pomoc prostredníctvom psychoterapeutického rozhovoru. Ja ako terapeut nehodnotím a som otvorená voči klientovým problémom ale i radostiam. Takéto sedenia spravidla pomáhajú pri rôznych ťažkostiach a na ceste sebapoznania.

Aké témy riešime  s klientami?

 • psychosomatiku (bolesti hlavy, tráviace,  dýchacie, gynekologicko-urologické ťažkosti, neurologické a imunologické  príznaky
 • vzťahy 
 • vyhorenie, únavu
 • sexualitu
 • strach
 • úzkosti, panickú  poruchu
 • sebadôveru, sebahodnotu
 • agresivitu
 • sebarealizáciu 
 • životný štýl
 • závislosti

Štandardne po 5 sedeniach vyhodnotíme  efektivitu sedení, že ako vplývajú na klienta. Spravidla krátkodobé psychoterapeutické poradenstvo znamená 20 sedení a dlhodobé  trvá aj roky. Tiež  je možné prísť na  jednorázové  poradenstvo ako na krízovú intervenciu. Keď máte otázky ohľadne psychoterapeutického poradenstva neváhajte mi zavolať alebo napísať.Som už sedem rokov  frekventantkou psychoterapeutického výcviku  v daseinsanalýze, a poradenstvo robím 4 roky. AJ ONLINE FORMA JE MOŽNÁ.

Psychoterapeutické rozhovory

Čo je psychosomatický program?

Je to 90 min. terapia, kedy cca. polovinu času trávime fyzioterapiou a polovinu psychoterapeutickým poradenstvom. Veľmi sa mi osvedčil tento program, lebo okrem mäkkých techník (podobá sa na masáž) a špeciálneho cvičenia založeného na diagnostike pohybového aparátu súčasť terapie je aj rozhovor, kde riešime psychické ťažkosti klienta.